SHTAT E HAPA NGA SEMALTI N A NJIT SITE MIR GOOGLE


< h3> TABELA E PTRMBAJTJES
  1. Parathënie
  2. Merrni për të kuptuar se si funksionon algoritmi i rangimit të Google
  3. E di ku qëndroni me. teknika për të krijuar lidhje
  4. Bëni faqen tuaj të lëvizshme miqësore
  5. Përfundim